Saturday, August 13, 2016

Esteetika, reaalsus ja poliitikaAntud teksti alustuseks tuleb välja tuua teooria, et mis muudab kunsti esteetiliselt kauniks.
Kunst on esteetiliselt kaunis, juhul, kui see tekitab meile heaolu tunnet, läbi meie ajus alateadlike või teadlike soovide või vajaduste rahuldamise illusiooni läbi meie soove rahuldavate olekute ja olukordade kujutamise.

 Näitena toon ma siinkohal alloleva pildi.
 Antud maal on reeglina indiviididele meeldiv ning see on neile esteetiliselt kaunis, kuna siin on kujutatud viljakat loodust ning veekogu. Viljakas loodus  ja veekogud on meile ilusad, kuna nendest rahulolu tundmine  on meile evolutsioonilistel põhjustel alateadlikult vajalik olnud, kuna viljakas loodus ja veekogude lähedus on märk heast elukohast ja võimalustest saada toitu.

Vaatepunktist, et meie soovide rahuldamise illusiooni loovad teosed tekitavad meis rahulolu, saame järeldada järgmist: Esteetilise kogemuse kogemine toimib aseainena meie teadlike või alateadlike soovide reaalsele realiseerimisele.

Sellest tuleb välja tõsiasi, et me ei saa vaadelda kaunist kunsti kui ühiskondlikult alati positiivset aspekti, vaid tegemist on (ülekantud tähenduses) nn. neutraalse tööristaga, mis omab tugevat poliitilist mõju läbi potentsiaali kaotada indiviidi soove ilma neid realiseerimata.

Näitena esteetika kasutusest poliitilises sfääris saaks siinkohal tuua järgneva maali.


Antud pildil näeme me lopsakat loodust ning veekogu, mis järjekordselt mõlemad viitavad söögirikkale asukohale, mis on meile evolutsioonilistel põhjustel meeldivad.
Sidudes selle meeldiva keskkonna Stalini sümboliga muutub antud maal tugevaks poliitiliseks mõjutusvahendiks, läbi alateadlike soovide rahuldamise illusiooni ja nende Nõukogude liidu sümboliga kombineerimise.
Fakt, et reaalsuses nõukogude liit idüllilist elukeskkonda tagada ei suutnud ei oma maali piisaval tarbimisel tähtsust, sest illusioon toimib piisaval tarbimisel indiviidi rahulolule sama hästi kui tema soovide reaalne realiseerimine ning sellest tulenevalt vähendas antud maal Nõukogude võimul enda alalhoiuks vajadus luua reaalset progressi.

No comments:

Post a Comment