Thursday, September 1, 2016

Kapitalism, töö ja vabadusTänapäeva neoliberaalne kapitalism lubab inimestel õigusjärgselt järgida täpselt neid eluvalikuid, mis nad ise soovivad. Lubatud on igasuguse töö valimine ja lubatud on ka mitte töötada. Samas tuleb tõdeda, et reaalsuses see neile alati võimalik ei ole, kuna erinevatele töökohtadel on kapitalistlikus süsteemis erinev tasustatus ja sellest tulenevalt peavad inimesed valima töid just tasuvatest.

Sellest tulenevalt vähendab kapitalism indiviidi vabadust valida oma tööd talle endale meelepärasel moel, selleks et tema töö oleks tasuv ning sellest oleks võimalik ära elada.

See, et antud ideoloogia paneb inimesi iseenda vabadusi antud ideoloogias toimimiseks vähendama on kapitalistlikule majandusele tegelikult väga kasulik, kuna läbi nõutud töökohtade kõrgema tasustatuse on töötajaid sunnitud end arendama majanduse toimimiseks vajalikel alade.

 Lahenduseks vabaduse vähenemisele läbi süsteemi mehhanismide leitakse, et kapitalismi arenedes areneb ka keskmise kapitalismis elava inimese elu ning nende vabadus teha tööd oma oma soovide järgi suureneb.

Samas tuleb tõdeda, et kapitalistliku majanduse arenemisel ei suuda kapitalistlik majandus inimestele rohkem vabadusi pakkuda, ilma, et see majandust pidurdaks, kuna see eeldaks, et kaotataks ära erinevate töökohtade erinev tasustatus. See tooks omakorda kaasa olukorra, kus inimesed käituksid majanduslikult kasulike alade asemel rohkem endale huvi pakkuvate aladega.

Sellest kõigest tulenevalt saame järeldada, et tänapäeva kapitalism on selgelt sõltuv olukorrast, kus inimeste eksisteeriv õigus teha endale meelepärast tööd jääb realiseerimata läbi kapitalismi enda toimimismehhanismide.Kriitika kapitalitstlikust majandusest ei ole piisav ilma Slavoj žižekita! (Tugevad ninahääled)

No comments:

Post a Comment